Szamba i studzienki kanalizacyjne

Dodano 25 Stycznia 2010

Nie każdy dom można podłączyć do kanalizacji. Jeżeli mieszkamy lub budujemy dom na terenie, gdzie istnieje taki problem, musimy sami zatroszczyć się o miejsce, do którego spływać będą nasze ścieki. Bardzo dobrą alternatywą dla kanalizacji mogą być szamba. Szambo to bezodpływowy zbiornik na ścieki, który można budować na działce niemal w każdej sytuacji. Oczywiście, warunkiem zbudowania szamba jest zachowanie minimalnych odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki. Każdy zbiornik szamba musi być szczelny i posiadać taką pojemność, by mógł być opróżniany średnio co 10-14 dni. Alternatywą dla szamba może być przydomowa oczyszczalnia ścieków, czyli zespół urządzeń oczyszczających znaczną część ścieków do tego stopnia, by można je było odprowadzać do gruntu bez zagrożenia skażeniem gleby i wód.