Reprezentant francuski

Przedstawiciel we Francji

Zmiany w prawie spowodowały, że każdemu przewoźnikowi i kierowcy niezbędny jest przedstawiciel we Francji. Taki reprezentant musi pilnować, żeby spełnione były wszystkie konieczne obowiązki, i żeby cała praca i transport odbywały się legalnie. Musi on dbać o to, aby dostępne były wszystkie konieczne dokumenty (takie jak np. przetłumaczone listy z godzinami pracy i zarobkami lub potwierdzenia wypłat), jak również, w razie kontroli, reprezentuje on kierowcę i przewoźnika przed odpowiednimi organami.