Kredyt samochodowy

Dodano 19 Marca 2010

Jeśli pragniemy zakupić koparki (produkcyjne) to powinniśmy rozważyć dwie formy ich zakupu: leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Oczywiście, możemy też zakupić linie do chleba od razu - wpłacić całość ich ceny i od razu stać się właścicielem dobra. Leasing to sposób zdobycia danego dobra polegający na tym, że dobro to jedynie najmujemy - pozostaje ono jednak cały czas we władaniu leasingodawcy. Leasingobiorca płaci leasingodawcy stosunkowo niewielkie raty, które są bezpośrednim zarobkiem leasingodawcy. Po upływie okresu leasingu leasingobiorca ma możliwość wykupienia dobra. Leasing samochodowy jest trochę innym rodzajem leasingu. Dobro materialne jest zaliczane do stanu majątkowego leasingobiorcy. Leasingobiorca płaci leasingodawcy większe niż w leasingu operacyjnym raty.